VisionCure

Visie

De Nederlandse gezondheidszorg draait om mensen. Om patienten en dokter, om verpleegkundigen, zorgverzekeraars en - steeds vaker - zorgondernemers. Jarenlang deden patienten, de gebruikers van de zorg, vrijwel klakkeloos wat de dokter zei. Die tijd is voorbij. De patient is een zorgconsument geworden. Een klant: iemand die iets te kiezen wil hebben.

Zowel de zorg aanbieder als de klant bewegen zich op een markt: de zorgverzekeringsmarkt, Op die markt gaat het om de relatie tussen de verzekerde patient en de zorgverzekeraar. In deze markt treedt - deels onder druk van de overheid - een verzakeling op. Die trend zet door.

Daarnaast wordt vaker een beroep gedaan op de zorg. Mensen blijven langer leven, en ze worden vaker en langduriger ziek. Ook vragen consument en overheid om toenemende transparantie en verantwoording. Tegelijkertijd ontstaat op alle niveau's een tekort aan gespecialiseerd personeel.

Deze veranderingen in de zorgsector leiden tot nieuwe spelregels. Voor zorgaanbieders is een andere strategie noodzakelijk. Wellicht leidend tot geheel nieuwe zorgconcepten. VisionCure helpt u graag bij de ontwikkeling daarvan.